Nelson reglerne

Lær mere om de vigtige regler

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning. Lær mere om Six Sigma på Six Sigma kursus. God fornøjelse!

Nelson reglerne

En grundig gennemgang for Six Sigma kursister

Forståelsen af kontrolkort er afgørende for succes inden for Six Sigma, og Nelson reglerne spiller en central rolle i denne proces. Disse regler hjælper med at identificere mønstre og tendenser i data, hvilket gør det muligt at træffe informerede beslutninger og forbedre processer. I denne artikel vil vi dykke ned i Nelsons 8 regler og forklare, hvordan de kan bruges til at forstå kontrolkort.

Nelson reglerne blev udviklet af Lloyd S. Nelson i 1950’erne som en metode til at identificere usædvanlige variationer i kontrolkort. Disse regler er baseret på statistiske principper og hjælper med at skelne mellem naturlig variation og variation, der kræver handling. Ved at anvende disse regler kan Six Sigma kursister lære at identificere problemer og muligheder for forbedring.

De 8 Nelson regler er som følger:

1. En enkelt datapunkt uden for kontrolgrænserne: Dette indikerer, at der er sket en ændring i processen, som kræver opmærksomhed.
2. Ni eller flere datapunkter i træk på samme side af midterlinjen: Dette tyder på, at processen er skiftet og ikke længere centreret omkring målet.
3. Seks eller flere datapunkter i træk, der konstant stiger eller falder: Dette indikerer en tendens i processen, som kan kræve justeringer.
4. Fjorten eller flere datapunkter i træk, der veksler op og ned: Dette tyder på, at processen er ustabil og kræver yderligere undersøgelse.
5. To ud af tre datapunkter i træk nær kontrolgrænserne: Dette indikerer en mulig skiftende tendens, der kræver opmærksomhed.
6. Fire ud af fem datapunkter i træk nær kontrolgrænserne: Dette tyder på en stærkere tendens og kræver hurtig handling.
7. Femten datapunkter i træk inden for én standardafvigelse fra midterlinjen: Dette indikerer en mulig stramning af processen og kan tyde på overkontrol.
8. Otte datapunkter i træk uden for én standardafvigelse fra midterlinjen: Dette tyder på en mulig ændring i processens variation.

Ved at studere og anvende Nelson reglerne kan Six Sigma kursister lære at identificere mønstre og tendenser i kontrolkort, hvilket fører til mere effektive beslutningstagning og procesforbedringer. Det er vigtigt at huske, at disse regler ikke er ufejlbarlige, men de giver et solidt grundlag for at forstå kontrolkort og tage passende handling baseret på data.

I sidste ende er målet med Nelson reglerne at uddanne folk om vigtigheden af kontrolkort og deres anvendelse inden for Six Sigma. Ved at mestre disse regler vil kursister være bedre rustet til at forstå og forbedre processer, hvilket fører til øget kvalitet og effektivitet. Lær mere på six sigma kursus.

Six Sigma kurser