Product Owner Job

Læs mere om jobbet som Product Owner

Product Owner job

Hvad er et Scrum Product Owner job, og hvad skal der til for at lykkes? Hvordan får jeg et Product Owner job, og hvad skal jeg kunne for at være kvalificeret.

En Product Owner er ansvarlig for at afdække kundens krav og ønsker, og efterfølgende omsætte disse til noget som udviklingsteamet kan udvikle. En Product Owner har nogle vigtige opgaver, og du får her en kort forklaring på de forskellige roller.

Product ovner job og opgaver

  • Løbende afklaring
  • Definition og prioritering
  • Branche kendskab
  • Linket mellem kunde og udviklingsteam
  • Product Owner skal være tilgængelig
  • Product Owner løn
  • Product Owner job
  • Product Owner kursus

Løbende afklaring af behov og prioritering af product backlog

Den vigtigste opgave i et Product Owner job er afklaring af kundens krav og ønsker. Det gælder om at finde den funktionalitet og features der bringer maksimal værdi for kunden.

Prioritering af Product Backlog er vel nok Scrum Product Owners vigtigste opgave, og den som tager mest tid. Backloggen er den stak af komponenter og produkt features som kunden ønsker at udviklet.

Kundens krav og ønsker er ikke en statisk størrelse idet kunden konstant bliver mere bevist om egne behov i takt med at nye produkt features udvikles. 

Definition og prioritering ligger i Product Owner jobbet

Præcis hvad det er kunden ønsker af produkt features? Det er en vigtig del af Product Owner jobbet at oversætte og raffinere kundens krav og ønsker til udviklingsopgaver.

Det stiller store krav til Product Owners forretningsforståelse. Opgaverne gøres synlige synlige for alle på teamets Scrum Board hvor opgaverne ligeledes er prioriteret. 

Product Owner skal have branchekendskab

Scrum Product Owneren skal som ovenfor beskrevet have en robust forretningsforståelse, og skal derfor bruge tid på at lære hvad markedets og kundernes behov er. En dygtig Product Owner kan derfor bedst rekrutteres indefra virksomheden eller branchen.

Linket mellem kunde og udviklingsteam

Denne opgave er selvsagt mega vigtig, men ofte negligeret. Optimalt er det Product Ownerens ansvar at forstå kundens behov, og oversætte og raffinere kundens krav og ønsker til opgaver som udviklingsteamet forstår og kan udvikle. Dette er højdynamisk, idet kunden konstant bliver klogere på hvad der er vigtigt funktionalitet. Se her dynamikken i en grafisk opstilling som en Scrum model.

Product Owner job kræver tilgængelighed

Kundens krav og ønsker ændres løbende, og det ligger i Product Owner jobbet at afklare hvad der bringer værdi for kunden. Det er derfor vigtigt at Product Owneren er tilgængelig for teamet til at besvare spørgsmål. 

Product Owner løn

Hvad er en Product Owner løn. Det er vores erfaring, at en product owner med tung forretningsmæssig viden og branchekendskab tjener over 70.000,- om måneden.

Omvendt skal man ikke forvente en sådan høj løn efter at have gennemført et Scrum Product Owner kursus. Product Owner løn varierer derfor meget, alt efter hvilket Product Owner job der er tale om.

Hvordan får jeg et Product Owner job

Langt de fleste Product Owner jobs findes stadig indenfor software udvikling, men vi kan se at flere og flere jobs dukker op indenfor traditionel service og hardware udvikling. Det er også klart at det kræver særdeles gode menneskelige egenskaber samt indgående branche kendskab. En product owner uden branchekendskab vil have svært ved jobbet og ved at bringe værdi for både kunden og virksomheden.

Product Owner kursus og Agile Coach uddannelse

Hvad er et godt Product Owner kursus? Product Owner uddannelse? Selve de tekniske værktøjer og værdier kan du lære på akademiets certificerede Product Owner kursus. Det er ikke så kompliceret. Men produkt og branche kendskab kan du jo ikke lære på disse kurser – det kræver branche erfaring.

På Scrum kurset lærer du om værktøjer, teknikker, principper, værdier, regler og roller i Scrum frameworket. Ønsker du en bredere uddannelse indenfor Scrum, så anbefaler akademiet at du tager hele akademiets Agile Coach uddannelse. Se Scrum kursus.

Relaterede kurser