Hvad er en Scrum Master?

En Scrum Master er ikke en projektleder

Læs om de 8 roller for en Scrum Master

SCRUM Master rollerne

Læs om de mange forskellige roller, som en Scrum Master har i et Scrum team

Som Scrum Master er du ikke bare en facilitator; du er hjertet i din agile organisation. Du er ansvarlig for at fremme og optimere brugen af Scrum, hvilket gør dig til en uundværlig del af teamet. At være en effektiv Scrum Master er ikke en walk in the park.

Det kræver ikke kun en dyb forståelse af Scrum-frameworket, men også stærke menneskelige og diplomatiske færdigheder. Du er brobyggeren, der sikrer, at teamet arbejder som en velsmurt maskine. Det er en fordel, hvis Scrum Masteren har erfaring som coach. Lær om det på vores Scrum kursus.

Vi gennemgår 8 af en Scrum Masters roller, og på kurset vil du få en kort introduktion til de forskellige roller. Hvis du har fået job som Scrum Master, anbefaler akademiet at tage hele Scrum Master uddannelsen med Agile Coach certificering. Se også alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Om de 8 roller

 • Leader who serves
 • Facilitator
 • Coach
 • Bestyrer
 • Mentor
 • Lærer
 • Fjerne hindringer
 • Change agent
 • Scrum Master løn
 • Agile Coach uddannelse
 • Scrum Master certificering

Leader who serves

En “leader who serves” ser sin rolle som være tjenende for de medarbejdere hun er sat til at lede. Mantraet er “hvordan kan jeg hjælpe dig” og mindre “jeg bestemmer – du gøre som jeg siger du skal gøre”. Servant Leadership er ofte forstået som en opfindelse i den agile verden, men det er ikke tilfældet. Faktisk er konceptet af servant leadership flere tusind år gammelt og har været praktiseret af mange store ledere gennem historien, som for eksempel Lao Tzu i Kina i den gamle tidsperiode, eller Martin Luther King Jr. i USA i det 20. århundrede.

En Scrum Master, med gode Servant Leadership evner, skaber ejerskab, selvstændighed, engagement, motivation og motiverer innovation og udvikling. Command and Control ledelse, som på mange måder er det modsatte, skaber afhængighed, mangel på initiativ og infleksibilitet. Servant Leadership handler om at jeg gør alt hvad jeg kan, for at du bliver den bedste version af dig selv. Og mangler du nogle forudsætninger for at kunne udvikle dig, så stiller jeg mig til rådighed med sparring, coaching, opfølgning, feedback, information og støtte. Scrum Masteren er:

 • Nærværende
 • Lytter aktivt, og søger at forstå, før jeg forsøger at blive forstået
 • Åben, ærlig oprigtig og transparent
 • Beder aktivt om feedback, så jeg kan gro og blive bedre
 • Bruger storytelling og åbne spørgsmål, når jeg vil engagere andre
 • Har fokus på at udvikle mit team til high performance. (Også selvom jeg ikke er lederen af teamet)
 • Sikrer mig, at folk rundt om mig har de rette forudsætninger for at kunne performe. Både op, til siden og ned i organisationen.
 • Tager det fulde medansvar for teamets performance. Teamets mangler, udfordringer, fejl og succeser er også mine.

Scrum Master som facilitator

Scrum Masteren er en neutral facilitator, der leder projektets proces gennem at planlægge og indkalde til møder, samt facilitere agendaen på møderne. Han er ansvarlig for at coache teamet og fjerne hindringer for teamets arbejde. Han faciliterer de vigtige møder og motiverer tværgående samarbejde mellem projektets interessenter. Han sikrer, at teamets Scrum Board anvendes korrekt og har til opgave at sikre en succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints, samt at synliggøre udviklingen for product owneren.

Scrum Master som coach

Scrum Masteren skal sikre, at teamet leverer maksimal værdi i samarbejde med de øvrige projekt interessenter. Og for at få det til at ske, er en coachende adfærd en kæmpe fordel for Scrum Masteren. 

Forskellen på en Agile Coach og en Scrum Master er, at en Scrum Master typisk er tilknyttet ét team, hvor en Agile Coach typisk er tilknyttet flere teams. En Agile Coach vil ofte have fokus på tværs af teams, hvor en Scrum Master desværre kan blive for fokuseret på det enkelte team. De grundlæggende kompetencer som en agil coach bør beherske, matcher de kompetencer som en dygtig Scrum Master bør have. Så akademiet anbefaler derfor, at Scrum Masteren ikke kun tager Scrum Master kursus, men hele akademiets Agile Coach uddannelse. Efter et Scrum Master kursus vil det være naturligt at fortsætte med et Scrum Product Owner kursus som det næste.

Scrum Master som bestyrer

Denne rolle kan virke lidt selvmodsigende, men hvis du tænker på at “der skal være orden i sagerne”, så er det også tilfældet med Scrum. Og her er det Scrum Masterens opgave at holde styr på at det hele kommer til at fungere som Scrum rammeværket er tiltænkt. Forvalte opstående hindringer for fremdrift, fjerne unødvendigt spild, motivere flow i proces og opgaveløsning, tilse teamets velvære og forvalte grænserne for selvorganisering. Se her en grafisk fremstilling over en Scrum model.

Mentor

Scrum Masteren er den person i virksomheden, der har den største viden og erfaring med Agile og Scrum metodologierne. Derfor er det også den rolle, som virksomhedens øvrige medarbejdere vil søge rådgivning fra, når der er tvivl om mulighederne for forbedringer i udviklingsprocessen. Rollen som mentor er vigtig, og det er vigtigt, at der er nogen, der har styr på, hvordan Scrum værktøjerne skal bruges hensigtsmæssigt.

Scrum Masteren som lærer

Denne rolle ligger tæt op ad mentor rollen, dog med den forskel, at der også skal gennemføres konkret træning i Scrum rammeværket, værktøjer og proces flow. Hvis muligt, kan Scrum Masteren påtage sig denne rolle som underviser i Scrum værktøjerne.

Måske kan han ikke gennemføre en egentlig Scrum Master certificering, men det er heller ikke alle virksomhedens medarbejdere der har behov for en certificering.

Fjerne hindringer

Det nævnes tidligere, at Scrum Masteren er en Servant Leader. Det gælder særligt i forbindelse med at fjerne de organisatoriske hindringer der altid eksisterer, når en virksomhed skal arbejde på en anden måde end den plejer. Og det gælder ikke mindst i forbindelse med opstart af Scrum. Så rollen som den der skal fjerne hindringer og få det til at ske, er måske Scrum Masterens allervigtigste rolle.

Scrum Master som Change Agent

Denne rolle ligger smukt i forlængelse af Scrum Masterens rolle som den der fjerne hindringer. Rollen som Change Agent ligger tæt op af begrebet agilitet, og målet er at skabe en kultur hvor “change” er en konstant og naturlig del af måden hvorpå virksomheden arbejder. Du kan her se en kortfattet Scrum Guide til implementering af Scrum.

Scrum Master løn

Overvejer du en karriere som Scrum Master? Godt valg! Med den stigende efterspørgsel på agile metoder er Scrum Master lønninger også på vej op. Med den rette erfaring og certificeringer kan du forvente en attraktiv lønpakke.

Hvad er en god Scrum Master løn? I de senere år har der været en stigende efterspørgsel efter Scrum Masters, hvilket har presset lønningerne op. Vi er bekendt med meget kompetente Scrum Masters, der tjener helt op til 65.000 kr. om måneden. Dog er det i den høje ende og ofte kræver det også en betydelig forretningsforståelse og gode menneskelige evner. Lønninger på omkring 40.000 kr. er mere almindelige.

Scrum Master uddannelse

Hvad er en god Scrum Master uddannelse? Selve de tekniske værktøjer og værdier kan du lære på akademiets certificerede Scrum Master kursus på 2 dage. Det er ikke så kompliceret. Men gode menneskelige egenskaber og en coachende adfærd hjælper vil hjælpe dig godt på vej.

På Scrum kurset lærer du om værktøjer, teknikker, principper, værdier, regler og roller i Scrum frameworket. Ønsker du en bredere uddannelse indenfor Scrum Masterens roller og ansvar, så anbefaler akademiet at du tager hele akademiets Agile Coach uddannelse 6 dage. Du kan i denne Scrum Guide læse hvordan du kommer i gang med Scrum.

SCRUM Master certificering

Akademiet anbefaler at alle kursisterne tager en Scrum Master certificering. Vi yder støtte ved at give kursisterne de nødvendige redskaber til at forstå og implementere Scrum-metodologien i deres arbejde, for at opnå maksimal effektivitet og for at sikre, at de bliver succesfulde Scrum Masters. Vi hjælper også kursisterne med at bestå eksamen ved at give dem relevante best practice eksempler og ved at forberede dem på de typiske spørgsmål, der kan dukke op under eksamen.

Agile Coach uddannelse

Du kan supplere akademiets agile kurser ved at deltage i vores Agile Coach uddannelse og opnå PAC certificering.

Relaterede kurser