Banner Image

Hvad er SCRUM Sprint

10 Vigtige om Scrum Sprint

Scrum sprint – guide til begreber, teknikker og metoder

Scrum Guide og begreber

Inden du skal på Scrum kursus, så kan du her få en kort introduktion til begrebet Scrum Sprint. Lær om det på Scrum kursus.

Scrum sprint

 • Scrum Scrint
 • Scrum model
 • Ceremonier og møder
 • Retrospective
 • Scrum board
 • Scrum kursus

Scrum sprint

Et sprint tager normalt mellem 1-3 uger. I starten kan teamet med fordel bruge 3-4 uger, men når forståelsen for rutinen indarbejdes, man længden med fordel reduceres til 2 uger.

Udgangspunktet for et sprint er en prioriteret produkt backlog. Alle user stories, med tilhørende features, som udtages til et sprint skal være ”Sprint Ready”. Kriterierne for ”Sprint Ready” er:

 • En af Product Owner godkendt user story
 • User story’en har defineret accept kriterier
 • User story’en er estimeret i user story points

Scrum sprint planlægning

Planlægning af sprintet foregår i 2 dele. I del 1 fremlægger Product Owner mål for sprintet og user stories gennemgås. Det er Product Owner’s ansvar at alle har samme forståelse for hvad der skal opnås.

Derefter nedbryder teamet hver user story i tasks og estimerer hver tasks i timer. Når alle user stories er nedbrudt og estimeret summeres timerne og teamet vurder om de kan nå alle user stories i forhold til kapacitet til rådighed.

Resultatet af planlægning er en sprint backlog der visualiseres på en fysisk tavle eller elektronisk tavle.

Scrum sprint review

På mødet demonstreres de udviklede features og godkendes af Product Owner. Der udarbejdes en status på sprintet og eventuelle User Stories der ikke er færdige overføres til sprint backloggen for næste sprint.

Scrum sprint retrospektivt

På mødet evaluerer teamet hvad der gik godt og på hvilke områder der kan forbedres. Der vælges typisk 2-3 indsatsområder som inkluderes i det efterfølgende sprint som forbedrings user stories.

Scrum model

På figuren til venstre får du et indtryk af et Scrum model, proces flow. Der er en rytmisk “trummerum” i måden hvorpå udviklingsarbejdet forløbet, og det er dette proces flow der er søgt skitseret i den grafiske fremstilling.

Ceremonier og møder

For at holde udviklingsarbejdet effektivt, gennemføres en række skarpt defineret møder. De har alle et skarpt formål og er alle tidsbegrænsede. Alle møder faciliteres af Scrum Masteren.

Sprint møde

På dette møde planlægger Teamet og Product Owner, hvilke opgaver eller features (backlog items) de vil udvikle til et fungerende produkt. Det er Produkt Owners opgave, at meddele hvilke opgaver/features, der skal prioriteres, og efterfølgende Teamets opgave er at estimere hvor meget arbejde de tror de kan nå at fuldføre i løbet at Sprintet. Teamet “trækker” opgaver fra produkt backlog til sprint backlog, hvor de aktive opgaver befinder sig. Mødet afsluttes med en liste over “sprint tasks” og teamet forpligter sig endeligt til arbejdsopgaverne.

Dagligt “Face to Face” møde og sprint execution

Et dagligt møde af maksimalt 15 min. varighed, hvor Teamet rapporterer til hinanden om fremgang og forhindringer. Hver team medlem besvarer følgende tre spørgsmål:

 • Hvad har du nået siden sidst?
 • Hvad regner du med at afslutte inden næste møde?
 • Hvilke forhindringer oplever du nu?

Face to face mødet er ikke et sted hvor der problemløses. Er der brug for at diskutere noget, gøres dette på et efterfølgende møde. Det er en fordel at have Product Owner med på mødet idet Product Owner er kundens repræsentant og kender kundens behov. Du lærer mere om dette på Scrum kursus.

Scrum sprint review møde

Et Sprint har en varighed af 2-4 uger, og efter hver Sprint foretages et Sprint Review. Product Owner kan her finde ud af, hvordan det går med Teamet og Teamet får kunde feed back på det leverede produkt (inkrement) fra sidste sprint. Det vigtigste ved mødet er altså, en dybdegående, åben og ærlig samtale mellem Teamet og Product Owner. Mødet inkluderer også en produkt demo fra den sidste leverance.

Scrum sprint retrospective møde

En vigtig del af Scrum er muligheden for løbende at tilpasse. I sprint retrospective er det Teamets anvendelse af frameworket, der evalueres og tilpasses. Formålet er at:

 • Evaluere hvordan Sprintet er gået i forhold til personer, relationer, proces og værktøjer
 • Identificere hvad der er gået godt og dårligt, og hvor der kan forbedres
 • Udarbejde en plan for implementering af forbedringer

Scrum Master spiller på denne måde en central faciliterende rolle.

Backlog refinement Møde

De fleste product backlog ‘items’ har som regel brug for videreudvikling, også kaldet “grooming”. Typisk fordi de er for store eller ikke forstået godt nok. Derfor finder mange Teams det nyttigt, at bruge lidt tid i hvert Sprint på at forberede sprint backloggen inden næste sprint planning møde. Store ‘items’ opdeles og tydeliggøres.

Retrospektivt

Retrospektiv bruges til at skue tilbage på sprint forløbet og lære af de ting der er gået godt, eller mindre godt. For at frembringe et retrospektiv bør en workshop organiseres så de relevante personer kan komme med deres synspunkter. Det gælder om at få en åben og ærlig dialog, præget af vidensdeling og læring.   

Scrum sprint aktiviteter gøres fysisk synligt på et Scrum board

På samme måde som i Lean, så ligger Scrum også vægt på visuel og transparens, alt visualiseret på et Scrum board. Tavlen hjælper teamet med at gøre opgaverne i både sprint og backlog synlige. Boardet opdateres dagligt af teamet og viser alle opgaver, der skal udfærdiges i det nuværende Sprint.

Et board er opdelt i tre kolonner:

 • To do (sprint backlog)
 • Doing (in progress)
 • Done

Under planlægning af et Sprint bliver opgaver flyttet fra “to do” til doing-kolonnen i en prioriteret rækkefølge. Hver opgave bliver desuden tildelt et teammedlem, så alle i teamet, samt Product Owner og Scrum Master ved hvem der udførelsen af opgaverne. Når opgaven er udført, flyttes den til done-kolonnen. Du kan her læse mere om Scrum Board.

Agile Coach uddannelsen

Ønsker du akademiets Agile Coach uddannelsen og PAC certificering, og har du allerede deltaget på et Scrum kursus, så kan du opnå merit. Se alle akademiets Scrum oog Agile uddannelser.

Relaterede kurser