Six Sigma i produktion

Hvordan arbejdere man effektivt med at nedbringe variation?

Six Sigma er en værktøjskasse til at arbejde med problemer

Six Sigma kvalitetssikring

Variation i produktion er ikke en god ting, men hvordan arbejder man målrettet med at nedbringe variationen?

Six Sigma metodeapparat blev udviklet i en produktions virksomhed og er særdeles velegnet til at forbedre kvaliteten af produktionsprocesser. Six Sigma kan bruges til at nedbringe variation i produktionsprocessen, og dermed overholde specifikationer og tolerancer.

Six Sigma er en effektive måde at få styr på sin variation gennem analyse af procesvariable. Ofte er det uklart hvilke variable der fåresager variation, og six sigma kan som metodeapparat hjælpe med at identificere de relevante variable og dermed minimere variation. Målet er en ekstrem lille variation så en konsistent kvalitet kan opretholdes. Se også oversigt over Lean Six Sigma kurser. God fornøjelse.

Six Sigma kurser