Agile Manifesto

Det agile manifest på dansk

Agile Manifesto, eller det agile manifest

Scrum guide til begreber, teknikker og metoder. Inden du skal på Scrum kursus, så kan du her få en kort introduktion til agile manifest, eller det agile manifest som det nok bedst kan oversættes til. Vær opmærksom på, at det flere stæder er vanskeligt at oversætte de enkelte værdier og principper. Dette grundet det danske sprogs begrænsede ordforråd. Der er ganske enkelt flere ord til rådighed på engelsk. Lær om agile manifesto på alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Om Det Agile Manifest

 • Historie
 • Værdier
 • Principper
 • Underskrivere
 • Agile og Scrum kurser

Historien bag Agile Manifesto

Historien bag Agile Manifesto, eller det agile manifest, skal findes i software udvikling, hvor en traditionel vandfalds projektmodel har vist sig utilstrækkelig. Resultatet var ofte forsinkelser, budgetoverskridelser, udmattede projektdeltagere og et mindre godt resultat. 17 amerikanske software udviklere forfattede derfor “The Agile Manifesto” – det agile manifest med 4 værdier og 12 principper for god software udvikling.

To af udviklerne, Ken Schwaber og Jeff Sutherland, forfinede og konkretiserede senere agile, og udviklede rammeværket Scrum som er et regelbaseret rammeværk for effektiv udvikling af produkter og services. Scrum rammeværket er i dag langt det mest anvendte rammeværk til at understøtte agil udvikling.

Agile Manifesto værdier

Vi afdækker bedre måder at udvikle software på ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det. Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte:

 1. Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
 2. Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
 3. Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
 4. Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

Der er værdi i punkterne til højre, men vi værdsætter punkterne til venstre højere.

I Scrum er det Scrum Master’ens opgave at se til, at værdierne i Agile Menifeste bliver udlevet for at få “innovationsmotoren” til at fungere. Du kan here læse mere om Scrum Masteren.

Agile Manifesto 12 principper

Principperne bag manifestet for agil software udvikling. Vi følger disse principper:

 1. Vores højeste prioritet er at stille kunden tilfreds gennem tidlige og løbende afleveringer af værdifuld software
 2. Vi imødekommer ændringer i krav, også selvom de fremkommer sent i udviklingen. De agile processer sikrer at ændringer er til kundens fordel.
 3. Løbende levering af velfungerende software, jo hyppigere des bedre.
 4. Forretningsrepræsentanter og udviklere skal samarbejde dagligt gennem hele projektet.
 5. Opbyg projekterne omkring motiverede personer. Giv dem de rette omgivelser og den nødvendige støtte, og stol på at de kan klare opgaven.
 6. Den mest effektive kommunikationsform er samtale ansigt til ansigt.
 7. Fungerende software er den primære måde at måle fremdrift på.
 8. Agile processer fremmer bæredygtig udvikling. Systemejere, udviklere og brugere bør til enhver tid kunne opretholde et fast udviklingstempo.
 9. Fokus på teknisk ekspertise og godt design fremmer den agile udvikling.
 10. Enkelhed, defineret som kunsten at maksimere mængden af ikke udført arbejde, er essentiel.
 11. De bedste arkitekturer, krav og designs stammer fra selvorganiserende teams.
 12. Med jævne mellemrum reflekterer gruppen over, hvordan den kan blive mere effektiv, og tilpasser sin adfærd derefter.

Agile Manifesto underskrivere

Underskriverne på det agile manifest kan du se her:

Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber (udviklede senere Scrum)
Jeff Sutherland (udviklede senere Scrum)
Dave Thomas

Scrum kurser

Ønsker du akademiets Agile Coach uddannelsen og PAC certificering, og har du allerede deltaget på et Scrum kursus, så kan du opnå merit, også selvom kurset er fra en anden kursus udbyder.

Relaterede kurser