Hvad er SAFe?

Scaled Agile Framework

10 Vigtige om SAFe

 • Hvad er SAFe?
 • Hvorfor SAFe
 • Hvad er grundideen med metoden?
 • Fordele med agile metode 
 • Hvem bruger rammeværket?
 • Hvordan indgår Lean i SAFe?
 • Hvad er historien bag rammeværket og Agile?
 • Hvor kan jeg lære mere?
 • Agile og SCRUM
 • Scrum Master uddannelse

Hvad er SAFe?

SAFe står for ”Scaled Agile Framework”, og er det førende agile rammeværk til udviklingsprojekter i store virksomheder. Rammeværket bruges i dag af hundredvis af virksomheder til at forbedre produktivitet, kvalitet og time-to-market af i udviklingsprojekter. Det er et agilt rammeværk, der anvendes til at planlægge, koordinere og eksekvere større udviklingsprojekter i store virksomheder. SAFe er et omfattende og velafprøvet rammeværk, der bruges af hundredvis af virksomheder til at forbedre produktivitet, kvalitet og time-to-market i deres udviklingsprojekter. 

Hvorfor SAFe?

Store IT projekter bliver ofte forsinkede og overskrider budgettet, hvilket kan føre til frustration og utilfredshed hos kunderne. Traditionelle metoder som flere udviklere, flere statusmøder eller strammere styring og ledelsesmæssig opfølgning hjælper ofte ikke, hvis den grundlæggende udviklingsmetode er mangelfuld. SAFe er et bedre alternativ, da det kan forbedre projektets produktivitet, kvalitet og time-to-market markant. Faktisk viser undersøgelser, at virksomheder, der anvender SAFe, kan opnå en 20-50% forøgelse af produktivitet, en 25-75% forbedring af kvalitet, en 30-75% hurtigere time-to-market og en 10-50% forbedring af jobtilfredshed.

Hvad er grundideen med SAFe?

SAFe er et agilt enterprise rammeværk, der giver en omfattende og integreret tilgang til udviklingsprojekter i store virksomheder. Rammeværket definerer mange af IT projektets entiteter, herunder roller, mødeformater, udviklingskadencer og meget mere. Det er baseret på en række agile Lean principper, der sikrer en systematisk og struktureret tilgang til projektledelse. Ved at anvende SAFe, kan virksomheder opnå en øget gennemsigtighed, forudsigelighed og budgetoverholdelse i deres udviklingsprojekter. Visuelle hjælpemidler som diagrammer, oversigter og processkort gør det nemt at forstå og huske de forskellige elementer i SAFe.

Fordele og ulemper med SAFe

I modsætning til Scrum, så er SAFe er ikke et enkeltstående teamværktøj. Det er et rammeværk der infiltrerer og påvirker alle afdelinger i virksomheden. Og ved at sikre afstemning på tvært af teams, hjælper SAFe til en øget sandsynlighed for projekt succes. Fordele ved at bruge SAFe metoden er:

 • 20-50% forøgelse af produktivitet
 • 25-75% forbedring af kvalitet
 • 30-75% hurtigere time to market
 • 10-50% forbedring af jobtilfredshed

Kilde: Her.

Omvendt er SAFe også omfattende og alt omsiggribende, og de senere år er flere virksomheder begyndt at droppe SAFe på grund af rammeværkets omfattende karakter.

Hvem bruger rammeværket?

Det er vores oplevelse, at særligt store IT udviklingshuse har stor glæde af SAFe. Og selvom det kommer ud af en Lean verden, så at metoden tunet hen imod særligt IT udvikling.

Akademiet anbefaler ikke SAFe til mindre og mellemstore virksomheder.

Hvordan indgår Lean i SAFe?

I rammeværket indgår 10 agile Lean principper., og har man tidligere arbejde med Lean, så er det tydeligt at tankesæt og principper er tydelig inspireret af Lean.

Tag et økonomisk perspektiv

Økonomi tænkes ind fra starten. Alting har en omkostning, selv tid. Ved at tænke økonomi ind fra starten øges sandsynligheden væsentligt for at overholde projektets budget.

Tænk systemisk med SAFe

Alting hænger sammen. Påvirkes én komponent – påvirkes hele systemet. Denne forståelse sikrer blandt andet, at der er en bred koordinering under hele udviklingsforløbet.

Forvent variation – hold dine muligheder åbne

I større projekter er det svært at vide hvilken løsning der er den bedste. Derfor er det bedste praksis i SAFe at tænke flere løsninger ind og senere via test kunne vælge den bedste.

Byg inkrementielt med hurtige lærings cyklusser – SAFe

Store løsninger udvikles bedst i små dele, ofte for at teste om det er den rigtige løsning. Ved at holde udvikling i såkaldte sprints er der hele tiden fremdrift hen mod slutmålet.

Brug milepæle baseret på objektiv evaluering af fungerende systemer

Men definerer målepunkter tidligt i projektet og evaluerer objektivt fremdrift op mod disse målepunkter.

Visualiser og begræns antallet af samtidige opgaver

Fremdrift og forsinkelser er tydelige, alle er alignet, man mødes ofte for at løse forsinkelser forhindringer og forandringer.

Indfør kadence og synkroniser på tværs i SAFe

Udviklingshastighed og koordinering på tværs er vigtige elementer for at sikre en god leverance.

Frigiv motivationen hos videns medarbejdere

Ved at tilbyde autonomi og et klart kommunikeret formål, opnås en høj grad af involvering og øget motivation hos projektets medarbejdere.

Decentraliserer beslutningstagen med SEFe

Den der er tættest på processen er den der bedst kan definere løsningerne. Ved en høj grad af gennemsigtighed, involvering og autonomi sikre hurtig beslutningstagen.

Organiser omkring værdi

Det klassiske hierarki og opbygningen i siloer opløses i SAFe. I stedet organiserer man projektet omkring et værdi fokus og selve leverancen.

Hvad er historien bag SAFe og Agile?

SAFe blev introduceret i 2011, og siden da er der blevet introduceret 5 store opdateringer. Bygget ovenpå de oprindelige agile principper defineret i 2001 adresserer SAFe hvordan en stor organisation arbejder agilt. Du kan her læse mere om akademiets Scrum kurser.

Lean Kursus og SAFe

Undervisningen foregår som en kombination af teori og praktiske øvelser. Og på akademiets Lean kurser modul C kan du lære mere om emnet. Deltage må akademiets Lean kursus og få inspiration til SAFe.

Agile og SCRUM kurser

Baggrunden er en erkendelse af, at software udviklingsprojekter der udvikles gennem en vandfaldsprojektmodel, ikke kørte optimalt. Agile og Scrum understøtter og accelerer hurtig udvikling gennem små iterative læringscyklusser frem for en langstrakt vandfaldsprojektmodel. Og ligesom med Lean, så bruger vi i Agile og Scrum også visuelle tavler med daglige stand up møder. Du kan her læse om akademiets Scrum Product Owner kursus og Scrum Master kursus 2 dage og SCRUM Master kursus. God fornøjelse.

Scrum kursus

Ønsker du at overbygge med akademiets Agile Coach uddannelse og PAC certificering, og har du allerede deltaget på et eller flere Agile kurser, så kan du opnå merit, også selvom kurset er fra en anden kursusudbyder. Se alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Relaterede kurser