Hvorfor Lean?

Penge, kvalitet, medarbejder tilfredshed, gennemløbstid

At fjerne spild er ikke et mål i sig selv. Lean kan hjælpe dig med at skabe flow, og det har nogle naturlige effekter.

Hvorfor Lean, og hvad kan Lean bruges til?

Hvilken grund har din virksomhed til at starte med Lean? Hvorfor skal vi overhovedet arbejde med Lean? Hvem gavner det? Hvad får vi ud af det? Det kan ofte være uklart hvorfor det er en god ide at arbejde med Lean. Når du starter med Lean, er det bydende nødvendigt, at det gøres klart hvorfor virksomheden skal i gang med Lean.

Hvorfor Lean?

  • Ledelsens interesser
  • Medarbejdernes interesser
  • Kaizen forbedringskultur
  • Hvad kan Lean bruges til
  • Hvem bruger Lean
  • Lær mere om Lean

Hvilken interesse har ledelsen?

Det er oplagt, og der er mange gode grunde til at ledelsen og virksomhedens ejere ønsker Lean. Lean kan hjælpe med:

  1. Kvalitetsforbedringer? Jean er først og fremmest et værktøj til at forbedre service- og produktkvalitet. Dette øger sandsynligheden for kundens genkøb, og dermed også indirekte på virksomhedens omsætning.
  2. Forbedringer af leveringstider? Lean har stor fokus på flow og gennemløbstider. En hurtig leverance med den ønskede kvalitet vil også øge sandsynligheden for at kunden køber igen. Dermed har en hurtig gennemløbstid indflydelse på virksomhedens omsætning.
  3. Forbedring af omkostningsstrukturen? Lean har fokus på at minimere eller fjerne aktiviteter der ikke bringer værdi, også kaldet spild. Dette har direkte indflydelse på lønsomhed.
  4. Lønsomhed? Universitetet i Milano har over en periode på 7 år fult 100 virksomheder der arbejder med Lean og analyseret hvordan virksomhedernes lønsomhed udviklede sig. Som kontrolgruppe havde de 100 virksomheder fra samme udvalg af brancher som ikke arbejdede med Lean. Allerede efter 18 – 24 måneder stak Lean virksomhederne af målt på både EBIT og EBITDA. Der er med andre ord penge i Lean.

Hvilken interesse har medarbejderne?

Lean kan med andre ord hjælpe med alle 4 punkter. Men hvad med medarbejderne – hvad får de ud af Lean? Der er ingen tvivl om at det er sjovere at arbejde i en virksomhed der tjener penge. Men det forudsætter at virksomhedens ledelse ikke falder for fristelsen til at afskedige medarbejdere som følge af, at Lean virksomheden kan producere det samme med færre hænder.

Forbedringskultur

Lean kultur udvikles af virksomhedens ledere og medarbejdere, der sammen skaber en kultur af løbende forbedringer og innovation (kaizen). At tingenes tilstand altid kan forbedres, bliver en naturlig måde at tænke på, og en del af virksomhedens kultur. Spørger du en Toyota medarbejder hvad hendes opgaver er, vil du meget sandsynligt få svaret “min opgave er kaizen” = at arbejde med forbedringer. Alle medarbejder hos Toyota arbejder med forbedringer, uanset hvilket niveau, og hvor i virksomheden de er ansat.

Alle virksomheder har mange problemer, og ting der kan forbedres. I en Lean organisation betragtes problemer som en naturlig ting, og en kærkommen mulighed for forbedring og læring. Tanken er, at hvis man kan identificere, synliggøre og løse problemer, så vil man på sigt blive bedre end konkurrenterne. Derfor har Lean virksomheden mange tavler hvor problemer, med tilhørende forbedringsaktiviteter, er synliggjort for chefer, ledere og medarbejdere.

Lean handler også om at skabe mest mulig værdi for kunden, under hensyntagen til at minimere indsats, ressourcer, tid og energi – en effektiv produktion af virksomhedens ydelser eller produkter. Lær mere om dette på akademiets Lean kurser.

Hvad kan Lean bruges til?

Lean virksomheden kan producere produkter og serviceydelser, der bringer mere værdi til kunderne, hurtigere end konkurrenterne, og ved brug af færre ressourcer. Dette skaber over tid mere loyale kunder, der kommer igen, fordi de får mere værdi, hurtigere leveret – i forhold til konkurrenterne. Derved øges sandsynlighed for genkøb.

Lean skaber en forandringskultur tunet til at håndtere forandringer i omverdenen, store og små. Dette, sammen med en høj operationel effektivitet, gør Lean virksomheden meget vanskelig at konkurrere imod.

Hvilke virksomheder bruger Lean?

Lean er en måde at drive en virksomhed på. Lean kan derfor anvendes i alle typer virksomheder, og i alle virksomhedens funktioner. Lean er ikke kun anvendeligt i produktion, men kan i høj grad også bruges i virksomhedens service og administrative funktioner. Virksomheden kan vælge at benytte værktøjerne alene (værktøjslean), eller den kan være ambitiøs, og gå efter at skabe en forbedringskultur (Lean kultur eller kaizen kultur).

Over tid skaber Lean en effektiv organisation der kan udvikle og producere produkter og serviceydelser hurtigere og mere omkostningseffektivt. Det kan både vores offentlige og private virksomheder bruge.

Lær mere om Lean

Akademiet tilbyder et komplet program af Lean kurser, fra Lean introduktion til Lean Specialist Master Black Belt. Du kan lære mere om disse former på Lean kursus. Se akademiets Scrum kursus.

Lean kurser