Product Owner safe

Lær om Product Owners rolle i SAFe

Product owner og SAFe rammeværket: Hvordan hænger det sammen?

4 vigtige om Product Owner og SAFe

  • Hvad er SAFe?
  • Hvad gør en Product Owner i SAFe?
  • Hvordan får man succes som Product Owner i SAFe?
  • Konklusion

Hvad er SAFe?

Scaled Agile Framework (SAFe) er en samling af agile processer, der hjælper dig med at skalere din produktudviklingsproces. Det ligner SCRUM-rammen, men tilføjer nogle ekstra lag af ledelse og organisation.

Hovedformålet med SAFe er at hjælpe organisationer med at opnå hurtigere time-to-market for deres produkter og tjenester ved at skalere agile metoder på tværs af forskellige produktlinjer og forretningsenheder.

SAFe-rammen er et alternativ til andre metoder som scrum eller kanban. Den er mere præskriptiv end andre metoder, hvilket betyder, at der er specifikke regler og retningslinjer, som du skal følge for at implementere SAFe med succes.

Scrum anbefales ofte som et sted at starte, før man indfører SAFe. Se hele Scrum frameworket her. Læs vores artikel om SAFe

Hvad gør en Product Owner i SAFe?

Product Owner er ansvarlig for at definere og prioritere udviklingsteamets arbejde. De hjælper også med at definere visionen for produktet og håndterer krav, efterhånden som de kommer frem. Endelig er de ansvarlige for at sikre, at der altid er en klar vej fra idé til udførelse.

Produktejeren arbejder sammen med alle teams, herunder forretning og IT, for at forstå, hvad der skal gøres for at nå deres mål. Derefter prioriterer de disse elementer og tildeler dem værdier, der afspejler deres forretningsmæssige værdi. Produktejeren kommunikerer derefter disse prioriteter i hele organisationen, så alle ved, hvad de skal gøre hver dag.

Product Owner  er en nøglerolle i den agile softwareudviklingsramme SAFe (Scaled Agile Framework). Denne person samarbejder også med andre interessenter gennem hele projektet for at sikre, at alle er på samme side om, hvad der skal bygges og hvorfor.

Produktejeren er også ansvarlig for at skabe gennemsigtighed i deres beslutninger og begrundelsen bag dem, hvilket hjælper andre interessenter med at forstå, hvorfor noget blev eller ikke blev gjort.

Hvordan får man succes som Product Owner i SAFe?

En måde at få succes som produktansvarlig i SAFe-rammen er ved at forstå, at din rolle ikke kun handler om at skabe nye funktioner eller løse problemer – det handler også om at skabe forandring. Du skal skabe forandring i dit team og i hele organisationen, så alle kan arbejde sammen om at nå deres mål.

1. Etablér tillid med dine teammedlemmer – En vigtig komponent for at få succes som produktansvarlig er at etablere tillid med dine teams. Det betyder, at du skal etablere et miljø, hvor folk føler sig trygge ved at dele deres idéer, hjælpe hinanden og samarbejde om projekter.

2. Afklar forventninger – Et andet vigtigt aspekt af at få succes som produktejer er at afklare forventningerne fra alle involverede parter, så der ikke opstår misforståelser om, hvad der skal gøres, eller hvorfor visse beslutninger er blevet truffet. Dette kan opnås gennem regelmæssige møder, hvor alle mødes og diskuterer fremskridt på forskellige projekter, så alle hele tiden ved, hvad der foregår! På den måde kan der, hvis der opstår problemer senere hen, tages hurtigt og effektivt fat på dem i stedet for at forårsage forsinkelser eller andre problemer senere hen (hvilket kan blive dyrt!).

Konklusion

Rollen som Product Owner er afgørende, når man bruger Scrum eller SAFe. I SAFe skal PO’en være endnu mere organiseret og god til at håndtere mennesker. Da der er flere teams i SAFe, og projekterne er større, kræves der endnu større organisatoriske færdigheder og evner til at lede mennesker af en PO. Som Product Owner kan du være et eksempel for dem omkring dig ved at omfavne de fem scrum-værdier: åbenhed, engagement, fokus, mod og respekt.

Se Scrum kursus. Lær mere på vores Product Owner kursus.

Relaterede kurser