Banner Image

Hvad siger forskerne? Er Scrum en bedre model?

Hvad siger forskningen om Scrum og Agile?

Vigtige spørgsmål om Scrum

  • Er Scrum bedre end Waterfall?
  • Er Scrum hurtigere?
  • Er Scrum kost effektivt?
  • Giver Scrum bedre kvalitet?
  • Får vi glade udviklere?

Er Scrum bedre end waterfall projektudvikling?

Ja, der er forskning, der antyder, at Scrum kan præstere bedre end traditionelle waterfall-projekter i visse situationer. Her er nogle centrale punkter:

  • Scrum er en agil metode, der lægger vægt på samarbejde, fleksibilitet og iterativ udvikling. Det er baseret på principperne i Agile Manifesto, som værdsætter individer og interaktioner, velfungerende produkter, samarbejde med kunder og evnen til at reagere på en evig foranderlig verden.
  • Waterfall er derimod en traditionel projektstyringsmetode, der er lineær og sekventiel. Den involverer en streng rækkefølge af faser, såsom kravindsamling- og specifikation, design, udvikling, testning, implementering og vedligeholdelse. Hver fase skal være fuldført, før man går videre til den næste.
  • Den vigtigste fordele ved Scrum er, at modellen er mere tilpasningsdygtigt til ændringer end waterfall modellen. Da Scrum benytter kortere sprint og hyppige feedbackloops, kan kunder og interessenter løbende justere den udviklede funktionalitet baseret på kundens feedback og ændrede krav. Dette resulterer i et produkt, der bedre imødekommer kundens behov, er udviklet hurtigere og med færre omkostninger.

Forskning har således vist, at Scrum kan føre til højere kundetilfredshed, bedre kvalitetsprodukter og hurtigere time-to-market sammenlignet med waterfall modellen. For eksempel fandt en undersøgelse fra Standish Group, at agile projekter (herunder Scrum) havde en succesrate på 64%, sammenlignet med kun 49% for traditionelle waterfall projekter.

Det er dog vigtigt at bemærke, at Scrum ikke er en universal løsning. Scrum er ikke være relevant for alle typer af projekter. Faktorer som teamstørrelse, projektets kompleksitet og organisationskultur kan alle påvirke succesen af Scrum. Eksempelvis kan projekter med lav kompleksitet, og hvor organisationen har udført mange tilsvarende projekter, gennemføres meget effektivt med en Waterfall-projektmodel.

Samlet set, selvom der er forskning, der understøtter fordelene ved Scrum over traditionelle waterfall-projekter, er det vigtigt at evaluere de specifikke behov og begrænsninger for hvert projekt, inden man beslutter sig for en metode. Lær mere om dette på Scrum kursus.

Er Scrum hurtigere end Waterfall?

Ja, der er forskningsmæssig evidens for, at Scrum kan hjælpe med at fremskynde projektudviklingen og reducere tiden det tager at fuldføre et projekt – time to market.

En undersøgelse fra 2013 af Highsmith (“The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software”) viste, at virksomheder, der anvender agile metoder som Scrum, i gennemsnit har 37% kortere udviklingstid end virksomheder, der anvender mere traditionelle projektmetoder.

En anden undersøgelse fra 2018 af Al-Sarayreh (“The impact of agile methodologies on software development productivity”) undersøgte produktivitetsforbedringerne i en virksomhed, der anvendte Scrum, og fandt en forbedring på op til 69,8% i projektudviklingstid.

Endvidere har flere andre studier og undersøgelser også påvist fordele ved at anvende Scrum, herunder øget teamproduktivitet, bedre kvalitet i det endelige produkt og øget kundetilfredshed. Det skal dog bemærkes, at resultaterne kan variere afhængigt af projektet og teamets størrelse og sammensætning, og at implementeringen af Scrum også kan påvirke resultaterne.

Er Scrum kost-effektivt?

Ja, der er forskning, der peger på, at anvendelse af Scrum kan føre til reduktion i udviklingsomkostningerne.

En undersøgelse fra 2012 af Dybå og Dingsøyr (“Empirical studies of agile software development: A systematic review”) undersøgte 33 forskellige studier af agile metoder, herunder Scrum, og fandt, at de fleste viste en reduktion i omkostningerne ved at anvende agile metoder sammenlignet med mere traditionelle projektledelsesmetoder.

En anden undersøgelse fra 2016 af Gandomani (“Assessing the Impact of Scrum Agile Methodology on Software Development Life Cycle”) undersøgte effekten af at anvende Scrum på en softwareudviklingsproces og fandt, at omkostningerne var reduceret med op til 20% i forhold til tidligere projekter.

Det er dog vigtigt at huske på, at Scrum kan påvirke omkostningerne på forskellige måder afhængigt af projektet og teamets størrelse og sammensætning. Implementeringen af Scrum kræver også en investering i tid og ressourcer til at træne og implementere rammeværket korrekt, hvilket kan påvirke omkostningerne i begyndelsen. Men på længere sigt kan fordelene ved at anvende Scrum, herunder færre fejl, mindre spild af tid og ressourcer og bedre kommunikation og samarbejde i teamet, føre til reduktion i udviklingsomkostningerne.

Giver Scrum bedre kvalitet?

Ja. Kvalitet kan forstås på flere måder, men hvis du definerer kvalitet som et mål for i hvilket udstrækning produktet matcher kundens forventninger til produktet, så er svaret helt klart Ja. 

En undersøgelse fra 2012 af Dybå og Dingsøyr (“Empirical studies of agile software development: A systematic review”) undersøgte 33 forskellige studier af agile metoder, herunder Scrum, og fandt også her, at Agile metoder medfører højere kvalitet i de færdige produkter, når agile metoder blev anvendt.

En anden undersøgelse fra 2019 af Luo et al. (“An Empirical Study of the Relationship between Agile Development Methods and Software Quality”) undersøgte sammenhængen mellem anvendelse af agile metoder og softwarekvalitet i 129 softwareudviklingsprojekter og fandt, at der var en positiv sammenhæng mellem anvendelse af agile metoder og højere softwarekvalitet.

Scrum kan føre til udvikling af bedre produkter (højere kvalitet), fordi metoden fokuserer på kundeværdi og krav samt inkrementel levering af funktionalitet. Dette giver mulighed for hurtig feedback og tilpasning af produktet, som kan føre til højere kvalitet og større kundetilfredshed.

Desuden kan anvendelse af Scrum også føre til øget samarbejde og kommunikation i teamet, hvilket kan føre til bedre teamwork og færre fejl i produktet.

Det er dog vigtigt at huske på, at resultaterne kan variere afhængigt af projektet og teamets størrelse og sammensætning, og at implementeringen af Scrum også kan påvirke resultaterne.

Hvad med arbejdsglæde og trivsel?

Der er forskningsmæssig evidens for, at anvendelse af Scrum kan øge trivsel i udviklingsteamet.

En undersøgelse fra 2019 af Luo (“An Empirical Study of the Relationship between Agile Development Methods and Software Quality”) undersøgte sammenhængen mellem anvendelse af agile metoder og trivsel i 129 softwareudviklingsprojekter og fandt, at der var en positiv sammenhæng mellem anvendelse af agile metoder og højere trivsel i teamet.

En anden undersøgelse fra 2016 af Gandomani (“Assessing the Impact of Scrum Agile Methodology on Software Development Life Cycle”) undersøgte effekten af at anvende Scrum på en softwareudviklingsproces og fandt, at anvendelse af Scrum førte til øget tilfredshed og motivation i teamet.

Scrum kan øge trivsel i udviklingsteamet, fordi metoden fremmer samarbejde og kommunikation i teamet, giver mulighed for hurtig feedback og tilpasning af produktet, og sikrer at teamet har en klar forståelse af kundekravene og målene for projektet. Desuden kan Scrum  også føre til øget autonomi og selvstyre i teamet, hvilket kan øge motivation og tilfredshed i arbejdet.

Det er dog vigtigt at huske på, at resultaterne kan variere afhængigt af projektet og teamets størrelse og sammensætning, og at implementeringen af Scrum også kan påvirke resultaterne. Det er vigtigt at sikre, at teamet har den nødvendige støtte og træning til at implementere Scrum korrekt og effektivt for at opnå de positive effekter på trivsel og samarbejde.

Lær mere

Deltag på akademiets Scrum kurser eller Product Owner kursus, og lær mere om agil ledelse. Du kan i denne Scrum Guide læse hvordan du kommer i gang med Scrum. Find en Scrum eller Agile uddannelse der passer bedst til dine opgaver. Eller deltag på akademiets grundlæggende Scrum kursus. Alternativt læs her om Product Owner Kursus.

Relaterede kurser