De 3 trin i Design Thinking

Metoden kan beskrives i tre trin: fordybelse, ideudvikling og prototype.

Designtænkning er en metode, der bruges til at løse problemer og skabe nye idéer. Den kan bruges til at forbedre produkter, tjenester eller processer.

Empathy mapping er et værktøj, der hjælper dig med at forstå, hvordan en bruger tænker og føler om deres oplevelse. Det hjælper dig med at komme ind i brugerens hoved, så du bedre kan forstå, hvad de har brug for fra dit produkt eller din tjeneste.

4 vigtige om de 3 trin

  • Første trin: Fordybelse
  • Anden trin: Ideudvikling
  • Tredje trin: Prototype
  • Konklusion

1. trin: Fordybelse

Det første skridt i designtænkning er at fordybe sig i det problem eller område, som man forsøger at løse. Det betyder, at man laver research om emnet og forsøger at forstå problemet gennem interviews, observationer og spørgeskemaer. Du skal definere problemet meget klart for at gøre det lettere for dig at finde løsningen senere. Det handler om at lære så meget som muligt om en brugers behov, adfærd og følelser gennem observationsmetoder, feedback fra brugeren og andre forskningsteknikker. Her er nogen praktiske eksempler:

Empati-mapping. For at kunne leve dig ind i dine brugere skal du forstå deres tanker, følelser og adfærd på hvert trin i deres oplevelse. Empatikort, også kendt som customer journey maps eller user journey maps, hjælper dig med at gøre netop dette.

Interviews med rigtige brugere. En-til-en-interviews med faktiske brugere og kunder kan give dig en dybere forståelse af deres smertepunkter, behov og ønsker. Nøglen her er at gå ud over svarene på overfladeniveau og grave dybere ned i, hvordan de virkelig føler sig med deres oplevelse.

Sæt dig i brugerens sted. For at forstå, hvad dine brugere har brug for fra dit produkt eller din tjeneste, hjælper det at sætte sig ind i deres hoveder. Hvilke smertepunkter kæmper de med? Hvordan kan dit produkt eller din tjeneste løse disse problemer? Hvordan får det dem til at føle sig?

2. trin: Ideudvikling

Det andet trin er ideudvikling. Det betyder, at du begynder at brainstorme om, hvordan du kan løse det problem, du har identificeret tidligere. I arbejder i grupper, hvilket skaber en mangfoldighed af ideer og gør det også lettere for folk med forskellige tankegange at samarbejde sammen. Brainstorming processen kan foregå på mange måder, men en måde er, at I skriver alle jeres idéer ned og derefter stemmer om, hvilke der er bedst egnet til at løse jeres problem.

Man sigter mod at generere så mange idéer som muligt uden nogen evaluering eller kritik. For at gøre dette skal du skabe et kognitivt miljø, der muliggør kreativitet. Det ideelle miljø ville være:

  • Ustruktureret – fri for regler og begrænsninger
  • Uforudsigeligt – med overraskelser og forviklinger
  • Provokerende – med stimuli, der udfordrer antagelser
  • Fantasifuldt – med muligheder for fri association og leg

3. trin: Prototype

Efter ide genereringsfasen er det tid til prototyping, hvor du begynder at bygge modeller af dine idéer. Prototyperne kan være fysiske eller blot digitale mockups, afhængigt af hvilken type produkt eller tjenesteydelse du er i gang med.

De tidlige faser af prototyping er en vigtig fase i designtænkningsprocessen. Det er her, teamets idéer gøres håndgribelige, og teamet går fra at generere idéer til at udvikle dem.

Betydningen af prototyping i designtænkning

Prototyping er en vigtig del af designtænkning, fordi det giver designere mulighed for at afprøve idéer, få feedback og forbedre dem drastisk, før de sendes ud i den virkelige verden. Jo tidligere teamene laver prototyper af deres idéer, jo mere tid har de til at teste dem, lære af dem og gentage dem, før de rent faktisk lancerer dem.

Der er to hovedårsager til, at prototyping er så vigtigt for produktdesignteams:

  • Det giver dig mulighed for at fejle tidligt og hurtigt uden at miste meget tid eller penge.
  • Det giver dig mulighed for at lære af dit publikum.

Kort om Design Thinking

Designtænkning er en proces, der kan bruges til at løse problemer ved at identificere et problem, skabe en løsning på problemet og derefter afprøve den. Det er en iterativ proces, hvor produktet eller ideen prototypes og testes flere gange, indtil det er tilfredsstillende.

Det er en tilgang til problemløsning, der er baseret på den idé, at folk ikke bare ønsker produkter, men oplevelser. Designtænkning forsøger at integrere menneskers behov, teknologiens muligheder og forretningskrav (herunder prisvenlighed).

Designtænkningsprocessen omfatter fem trin: indlevelse, definition, idéudvikling, prototype og test. Under hvert trin bruger du forskellige værktøjer, f.eks. interviews og undersøgelser, til at hjælpe dig med at lære om dine brugere. Du vil også bruge værktøjer som brainstorming til at hjælpe dig med at generere idéer.

Under designtænkningsseminarer arbejder du sammen med andre mennesker og finder sammen frem til innovative løsninger.

Konklusion

På grund af deres fleksible og holistiske karakter er empatikort et fantastisk værktøj til designtænkning. Når de er tænkt som et undervisningsredskab, kan vi se, hvor let vi kan bruge empatikort til at kommunikere idéer og fremme diskussionen på tværs af en lang række interessenter. Strukturen med fire kvadrater er fleksibel nok til at passe til det scenarie, du forestiller dig, men har lige akkurat nok struktur til at forhindre, at det bliver overvældende.

Det smukke ved Empathy Mappet er dets enkelhed og brugervenlighed, samtidig med at det stadig er effektivt til at kommunikere en bred vifte af begreber. Og fordi de er så nemme at genbruge og dele, er de også meget nemme at tilpasse til mange forskellige brugssituationer.

Alle disse funktioner gør empatikort til et fremragende værktøj i enhver designers arsenal. Lær om det hele på Design Thinking kursus. Er du mere interesseret i agile metoder anbefaler vi akademiets Scrum kursus eller Product Owner Kursus.

Six Sigma kurser