Hvad er Agile?

10 vigtige om hvad er agile

Hvad er agile – en kort introduktion

Hvad er agile? Det korte svar er hurtig, let og smidig. Men når vi bruger begrebet ifm. produkt- og service udvikling, så er der lidt mere at tilføje. Og det får du her.

Historisk har antagelsen været, at udvikling af produkter og services kunne planlægges fra start til slut, og at udviklingsforløbet var lineært på tid og cost estimater. Men har du arbejdet med udviklingsprojekter, så ved du at det ikke går som planlagt – langt fra endda. Og jo længere man kommer i projektet, jo tydeligere bliver det ofte, at de første planer og estimater var helt forkerte. Lær mere om på akademiets Agile Projektledelse kursus.

I dag anvender vi derfor agile metoder hvor planlægning af projektet udføres iterativt løbende. Projektets omgivelser ændrer sig konstant, og vi revurderer løbende situationen og justere både prioriteter og aktiviteter.

Så hvad er agil? Ideen med agil er, at man planlægger det, man ved, og venter med at planlægge det, man ikke ved – i hvert fald i detaljer. En måde at sige det på er, at man har kortsigtede mål, og på lang sigt kender man kun retningen. Se alle akademiets Agile og uddannelser.

Hvad er agile

  • Hvad er agile og hvorfor arbejde agilt
  • Hvad er agile – resultaterne
  • Sprintet – en vigtig del af agile
  • Fra agile til Scrum
  • Hvad er agile – lær mere

Hvad er agil og hvorfor arbejde agilt?

Ideen til agile stammer fra 17 softwareudviklere der var trætte af måden hvorpå software blev udviklet. Forsinkelser, budgetoverskridelser, udmattede projektdeltagere og utilfredse kunder var gang på gang resultatet af udviklingsprojekterne. De 17 udviklere satte sig en weekend og forfattede et Agile Manifesto bestående af 4 værdier og 12 principper som senere skulle vise sig at forbedre måden vi udvikler produkter på.

I dag er de agile principper operationaliseret i rammeværket Scrum, og har for længst gået sin sejrsgang i langt de fleste udviklingsafdelinger – både software og hardware, samt serviceprodukter. Scrum rammeværket er i dag langt den mest anvendte agile metode. Læs mere om hvad er Scrum.

Hvad er agile – resultaterne

Hvad er agile, og hvilke resultater kan jeg forvente? Resultaterne taler sit tydelige sprog, og resultaterne kommer i form af produkter og services der er:

  • Bedre tilpasset kundens krav og ønsker
  • Udviklet på kortere tid
  • billigere at udvikle
  • Udviklet uden stress og frustration blandt udviklere og kunder

Og måske vigtigst af alt, så oplever virksomheden kun få fejlskud ved udvikling af produkterne.

Sprintet – en vigtig del af agile

En vigtig agil metode går ud på at nedbryde arbejdet i små arbejdspakker. Og tilsvarende defineres små afgrænsede tidsperioder kaldet sprints. Indenfor tidsperioden (ofte 2 uger) udvikles en eller flere af de små arbejdspakker, og efter mødet kan teamet reflekterer over hvordan de kan forbedre måden hvorpå de arbejder, kaldet retrospektive. Teamet bruger scrum boards til at skabe transparens omkring arbejdets fremdrift. Og opgaver prioriteres løbende af en Product Owner som du kan lære mere om på Product Owner kursus. 

Fra agile til Scrum

Så hvad er agile i dag? Agile er i dag operationaliseret af de to udviklere Schwaber og Sutherland med udviklingen af Scrum rammeværket. På figuren til venstre får du et indtryk af et Scrum model, proces flow. Der er en rytmisk “trummerum” i måden hvorpå det agile udviklingsarbejde forløber, og det er dette proces flow der er søgt skitseret i den grafiske fremstilling.

Hvad er agile – lær mere

Deltag på akademiets Scrum kurser eller Product Owner kursus, og lær mere om Scrum og Agile metoder. Du kan i denne Scrum Guide læse hvordan du kommer i gang med Scrum. Du kan lære det hele på akademiets Agile Coach uddannelse. Lær om det hele på akademiets Scrum Master kursus eller Product Owner Kursus. Alternativt på akademiets kursus i agil projektledelse og få de nødvendige kompetencer til at navigere i en hurtigt skiftende og kompleks verden.

Relaterede kurser