Hvad er Product Owner Scrum

10 Vigtige om Scrum Product Owner

SCRUM Product Owner

Hvad er et Scrum Product Owner kursus? Product Owner løn? Product Owner job & Product Owner responsibilities?

En Scrum Product Owner er ansvarlig for at prioritere de opgaver som Scrum teamet skal udvikle. Product owner er således teamets single point of contact til det produkt der skal udvikles. Product Owner skal derfor have en rigtig god forståelse for kundens krav – ønsker – behov, og forstå at prioritere dem så de vigtigste features udvikles først. Tilsvarende skal product Owner også have en god forståelse for hvad der er muligt at udvikle. Lær om det på akademiets Product Owner kursus.

En Scrum Product Owner har 5 vigtige opgaver, og du får her en kortfattet forklaring på de forskellige roller. Du kan også læse lidt om Product Owner løn, Product Owner job og Product Owner responsebilities. Akademiet anbefaler at tage en Scrum Product Owner kursus for en fyldestgørende indlæring af opgaverne. Se alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

SCRUM Guide

  • Prioritering af Product Backlog
  • Product Owner oversætter behov
  • Scrum Product Owner skal forstå markedet
  • Bindeled mellem kunde og udviklingsteam
  • Product Owner skal være tilgængeligr
  • Product Owner løn
  • Product Owner job
  • Product Owner responsebilities
  • Product Owner kursus

Prioritering af Product Backlog

Prioritering af Product Backlog er vel nok Scrum Product Owners vigtigste opgave, og den som tager mest tid. Backloggen er den stak af komponenter og produkt features som kunden ønsker at udviklet.

Backloggen er ikke en statisk størrelse idet kunden konstant bliver klogere i takt med at nye produkt features udvikles. Og det er netop heri styrken ved Scrum ligger i forhold til en traditionel vandfaldsmodel, hvor det antages, at kunden kan kravspecificere produktet fra start.

Product Owner oversætter behov til udviklingsopgaver

Det er ofte vanskeligt at forstå præcis hvad det er kunden ønsker af produkt features, ikke mindst for produkt udviklingsteamet. Det er derfor en vigtig opgave for Product Owner at oversætte og raffinere kundens krav og ønsker til udviklingsopgaver som udviklingsteamet kan forstå.

Dette er ikke enkelt, og stiller store krav til Product Owners forretningsforståelse. Opgaverne er synlige for alle på teamets Scrum Board hvor opgaverne ligeledes er prioriteret. Det er herved klart for alle hvad der er prioriteret, og hvad der skal bruges tid på i næste spring.  

Scrum Product Owner skal forstå markedet

Scrum Product Owneren skal som ovenfor beskrevet have en robust forretningsforståelse, og skal derfor bruge tid på at lære hvad markedets og kundernes behov er. En dygtig Product Owner kan derfor bedst rekrutteres indefra virksomheden eller branchen.

Bindeled mellem kunde og udviklingsteam

Denne opgave er selvsagt mega vigtig, men ofte negligeret. Optimalt er det Product Ownerens ansvar at forstå kundens behov, og oversætte og raffinere kundens krav og ønsker til opgaver som udviklingsteamet forstår og kan udvikle. Dette er højdynamisk, idet kunden konstant bliver klogere på hvad der er vigtigt funktionalitet. Se her dynamikken i en grafisk opstilling som en Scrum model.

Product Owner skal være tilgængelig

Scrum teamet kommer løbende i tvivl om hvad kunden har af krav og ønsker. Det er derfor vigtigt at Product Owneren er tilgængelig for teamet til at besvare spørgsmål. Dette er desværre ikke en selvfølge, og bliver ofte forsømt.

Product Owner løn

Der er kæmpe forskel på Product Owner løn. Det er vores erfaring, at en product owner med tung forretningsmæssig viden og branchekendskab tjener over 70.000,- om måneden.

Omvendt skal man ikke forvente en sådan høj løn efter at have gennemført et Scrum Product Owner kursus. Product Owner løn varierer derfor meget, alt efter hvilket Product Owner job der er tale om.

Product Owner job

Langt de fleste Product Owner jobs findes stadig indenfor software udvikling. Men vi oplever i disse år, at scrum i stigende grad bliver anvendt også udenfor virksomheder der udvikler software. Og det giver rigtig god mening. Så vi forventer at se flere Product Owner job også indenfor hardware udvikling og generelt hvor der er behov for at udvikle produkter og services. 

Product Owner responsebilities

Vi har ovenfor beskrevet de 5 Product Owner responsebilities. Vi ser desværre at Product Owner sjældent er single point of contact til udviklingsteamet, og ledensen skal være bevist om, at dette går ud over udviklingsteamets effektivitet.

Vi anbefaler at Product Owner responsebilities tages bogstaveligt for opnåelse af high performance udviklingteams. Vi anbefaler også, at Product Owner er den første der bliver valgt når i skal i gang med Scrum. Du kan her se en kortfattet Scrum Guide til implementering af Scrum.

Product Owner kursus

Hvad er et godt Product Owner kursus? Product Owner uddannelse? Selve de tekniske værktøjer og værdier kan du lære på akademiets certificerede Product Owner kursus i København. Det er ikke så kompliceret. Men produkt og branche kendskab kan du jo ikke lære på disse kurser – det kræver branche erfaring. På Scrum kurset lærer du om værktøjer, teknikker, principper, værdier, regler og roller i Scrum frameworket.

Product Owner certificering

Samtlige akademiets kurser er certificeret, og akademiet anbefaler at du afslutter dit kursus med en Scrum Product Owner certificering. Deltag på akademiets certificerede Product Owner kursus.

Agile Coach uddannelse

Du kan overbygge akademiets agile kurser og deltage i akademiets Professionel Agile Coach uddannelse og PAC certificering. Du skal have deltaget i de 2 kurser:

Scrum Master kursus 2 Dage
Product Owner Kursus 2 Dage
Agile Projektledelse kursus 2 Dage

Certificering kræver at du har deltaget på begge kurser. 

Relaterede kurser