Banner Image

AI Certificering

Midjourney | ChatGPT | Få papir på din viden

Certifikater, diplomer og kursusbeviser, læs om hvad du får med hjem fra dit kursus

Bliv certificeret

Akademiet anbefaler at du lader dig certificere. Men du modtager altid diplom på at du har deltaget på dit kursus, og har du ikke tid til, eller motivation for certificering er dette fint med os. Du kan altid efter kursusstart afgøre om du vil lade dig certificere. Vores motto er “Hvis kursisten ikke har lært, så har underviseren ikke undervist”. Med andre ord, det er vores ansvar at du kommer sikkert igennem din certificering, og det ansvar tager vi 100% på os!

Hvad koster certificering

Certificering er indeholdt i dit kursushonorar. Efter certificering modtager du et certifikat hvorpå der står, hvad du har været igennem. Certifikatet er således din dokumentation for, og kvalitetssikring af dit vidensniveau. Derudover vil certificering være en fordel for dig den dag du søger nye opgaver og har brug for at kunne dokumentere din viden. Akademiet oplever i stigende grad kursister der har behov for at kunne dokumentere deres kompetencer i form af certificering på deres CV, det er ikke altid nok at man har arbejdet med det. Compass certificering kan enten være;

 • Udarbejde projektopgave(r), og/eller
 • Gennemføre multiple choice læringsquizser (r)

ChatGPT certificering

Du afleverer en projektopgave der udgøres af en liste over alle de områder hvor du med fordel kan se at ChatGPT kan anvendes. For hvert område beskriver du:

 • Hvor i din virksomhed
 • Hvem konkret
 • Benefit - dit gæt på kvalitetsforbedring og tidsbesparelse

På den måde får du en liste over mulige indsatsområder.

Midjourney certificering

Du afleverer en projektopgave der udgøres af en liste over alle de områder hvor du med fordel kan se at Midjourney kan anvendes. For hvert område beskriver du:

 • Hvor i din virksomhed
 • Hvem konkret
 • Benefit - dit gæt på kvalitetsforbedring og tidsbesparelse

På den måde får du en liste over mulige indsatsområder.

AI Manager certificering

Du afleverer 2 små projektopgaver der udgøres af en liste over alle de områder hvor du med fordel kan se at ChatGPT eller Midjourney eller andre værktøjer som du lærer om, og hvor i din egen virksomhed de kan anvendes. For hvert område beskriver du:

 • Hvor i din virksomhed
 • Hvem konkret
 • Benefit - dit gæt på kvalitetsforbedring og tidsbesparelse

På den måde får du en liste over mulige indsatsområder.

AI Specialist certificering

Du afleverer 3 små projektopgaver der udgøres af en liste over alle de områder hvor du med fordel kan se at Copilot, ChatGPT, Midjourney eller andre værktøjer som du lærer om, og hvor i din egen virksomhed de kan anvendes. For hvert område beskriver du:

 • Hvor i din virksomhed
 • Hvem konkret
 • Benefit - dit gæt på kvalitetsforbedring og tidsbesparelse

På den måde får du en liste over mulige indsatsområder.

Projektopgaver

I takt med at du afslutter kursus modulerne afleverer du nogle små 5 siders projektopgaver. Det er i disse projektopgaver den store refleksion og forankring af den nye viden sker, og vi hører gang på gang, hvor stor værdi projektopgaverne har haft for kursisterne. Du vil modtage vejledning i projektopgavernes form og indhold, ligesom du vil få udleveret eksempler på tidligere kursisters opgaver. Dette gør at du ikke skal spekulere på formen, og opgaverne bliver lette at udarbejde. Alt efter hvad du har mulighed for kan opgaverne tage udgangspunkt i:

 • Compass case materiale, datasæt, øvelser som du modtager under kursus
 • Dine nuværende arbejdsopgaver
 • Dine fremtidige arbejdsopgaver
 • Dine historiske arbejdsopgaver

Der er således ikke krav om at du skal have en ”real life” case idet du kan bruge en case fra undervisningsmaterialet, og akademiet vil se efter at du har tillært dig metoder og teknikker, ikke hvor spændende opgaverne er.

Projektopgaverne må maksimalt være på 5 sider plus bilag. Mindre væsentligt indhold kan du sætte i dine bilag.

Projektopgaverne er ikke svære at få godkendt. Det er din undervisers ansvar at du kommer igennem, og det er en yderst effektiv måde at reflektere over, forankre og kvalitets sikre din tillærte viden. Tilsvarende kan du bruge projektopgaverne til at skærpe dit CV gennem at vælge case opgaver indenfor områder du gerne vil arbejde med.

Aflevering af projektopgaver

Efter endt kursus har du 2 måneder til at aflevere din projektopgave. Der er mulighed for at søge dispensation om senere aflevering. Alle der ønsker at aflevere senere får denne mulighed.

Multiple choice

I nogle kursusmoduler tilbydes ”Open Book” Multiple Choice, som du i ro og mag kan tage hjemme i dagligstuen med din PC på skødet, og dit kursusmateriale indenfor rækkevidde. Der er ikke nogen tidsbegrænsning, og du har al den tid du har behov for.

Akademiet anbefaler, at du gennemfører dine Multiple Choice umiddelbart efter (0-7 dage) at du har deltaget på modulet og mens din viden stadig er frisk. Dette er ikke svært, og spørgsmålene er ikke “tricky”, men har karakter af en repetition og vidensforankring af det på modulet tillærte og øvede stof. På denne måde bliver den tillærte viden forankret og kvalitets sikret hvilket netop er formålet med Multiple Choice teknikken. Se alle AI kurser.

Kommende Opstart

Kontakt os

Tilmeld dig nyheder og opdateringer

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen